Tìm ngành học yêu thích

Kinh nghiệm du học tại New Zealand

Thị Thực Sau Tốt Nghiệp Cho Du Học Sinh New Zealand
Khi bạn đã hoàn thành việc học tại New Zealand, bạn có thể sẽ không muốn rời khỏi vùng đất xinh đẹp này. Kể từ tháng 11 năm 2018, New Zealand sẽ có những thay đổi mới trong chính sách thị thực, cho…
Ngày đăng: 09-10-2021