Mục lục [ Ẩn ]

List học bổng THPT Canada

STTTên trườngHọc bổng
1Urban International School10-40%
2London International Academy (LIA)500 – 1,000 CAD
Merit-based scholarships – 50% (GPA trên 8.0)
1 suất 100%
3Toronto International Academy (TIA)500 CAD -  5,000 CAD
4Upper Madison College High School ( UMC High School)10% - 15%
5Willowdale High school 1,500-4,000 CAD
6OAT Education 1,000-2,000 CAD
7The Erindale Academy (TEA)- Top student scholarship : Up to 28,500 CAD
- Advanced student Scholarship: up to 15,000 CAD
- Math/Science Scholarship: up to 10,000 CAD
- Advanced English Scholarship: up to 8,000 CAD
8TAIE International Institute 2,000 - 7,000 CAD
9Toronto Central Academy 2,000 CAD - 100% học phí
10Columbia International College 2,000 CAD
11Pattison High School4,000 CAD
12Toronto Scholars Collegiate2,000 CAD
13Bodwell HighSchool 2,000 CAD cho hs apply trước 31/11/2019
14Alexander Academy (Vancouver)2,000 CAD

 

List học bổng Cao đẳng Canada

STTTên trườngHọc bổng
1Bow Valley Collegeup to 2,000 CAD
2Durham College 2,500 CAD cho ngành Quản trị Công nghệ Chăm sóc Sức khỏe

 

List học bổng Đại học Canada

STTTên trườngHọc bổng
1Fraser International College (FIC)2,000CAD
2University of Regina3,000 CAD
3King's University College8,000 - 10,000 CAD
4Brock University5,000 - 20,000 CAD
5Mount Saint Vicent University2,500 - 28,000 CAD
6Canada West University10,000 - 20,000 CAD
7University of Waterloo2,000 CAD
8University of the Fraser Valley1,000 CAD
9Kwantlen Polytechnic University4,000 CAD
10Thompson River University2,000 CAD
11Royal Road University up to 2,500 CAD
12Trent University Automatic Entrance Scholarship : 1,000-3,000 CAD
Global Citizen Scholarship and award: 2,000-24,000/ academic Year
13Lakehead University 4,000-30,000 CAD tùy vào mức GPA 
14Fairleigh Dickinson University ( Vancouver Campus)24,000-73,000 CAD/ khóa học