Mục lục [ Ẩn ]

Du học Úc và tốt nghiệp với tấm bằng Cử nhân trở nên dễ dàng hơn nhờ các chương trình học chuyển tiếp Dự bị Đại học tại các trường Cao đẳng. Các trường Cao đẳng trong danh sách thuộc các trường Đại học hàng đầu tại Úc với các campus hiện đại, tiệng nghi đặt tại Sydney, Melbourne, Adelaide, Perth.

Chương trình đào được thiết kế đạt chuẩn với ba kì nhập học trong năm và dịch vụ chăm sóc học sinh hoàn hảo. Sinh viên sẽ được học tập và sinh hoạt với những điều kiện tốt nhất để nâng cao thành tích học thuật và phát triển các kĩ năng cần thiết.

Các chương trình học bao gồm:

  • Trung học phổ thông
  • Dự bị đại học, Cao đẳng
  • Cử nhân
  • Dự bị thạc sĩ và thạc sĩ
  • Chương trình tiếng Anh


Các chuyên ngành đào tạo nổi bật gồm: Tài chính, Kế toán, Kinh doanh, Kinh tế, Du lịch khách sạn, Khoa học, Kĩ thuật, Nghệ thuật, Sáng tạo, Thiết kế, Luật, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Sư phạm, Y dược, Chính trị, Ngoại giao quốc tế…vv

Đặc biệt, mức học bổng từ 20% - 50% dành cho tất các các bậc học.

Cùng Sunrise Vietnam cập nhật ngay danh sách Học bổng Đại học, Cao đẳng năm 2024 - 2025 tại Úc dưới đây.
 

Tên Trường Đại Học

Trường Cao Đẳng

Địa điểm

Curtin University

Curtin College

Perth

Edith Cowan University

Edith Cowan College

Perth

Flinder University

Eynesbury College

Adelaide

South Australia

Eynesbury College

Adelaide

University of Adelaide

Eynesbury College

Adelaide

Deakin University

Deakin College

Melbourne

Latrobe University

Latrobe College

Melbourne

Western Sydney University

Western Sydney College

Sydney

Griffith University

Griffith College

Brisbane

University of Canberra

UC College

Canberra

University of Sydney

Taylor College

Sydney

 

1. Curtin College- Curtin University

Curtin College

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

Higher Achiever scholarship

Giảm 15 % học phí

Áp dụng cho khóa Diploma 1+ 2 cho tất cả sinh viên quốc tế

Progression Bachelor scholarship

Giảm 12% học phí  năm 2 Đại Học 

Áp dụng cho sinh viên quốc tế đạt 65% Dipoma

ELICOS

Lên tới 6,780 AUD 

Áp cho tất cả sinh viên quốc tế đăng kí khóa TA

Progression Merit Scholarship

Giảm 25 % học phí năm nhât

Áp dung cho khóa cho khóa Quota hoặc Dự bị Thạc sĩ

 

2. Edith Cowan College – Edith Cowan University

Edith Cowan University

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

English Scholarship

4750 AUD

Học package với khóa Dip/Foundation đăng kí trước 31/12/2024

Foundation scholarship

Giảm 15% học phí khóa Foundation

Hoàn thành lớp 11/12 IELTS 5.5 no band 5.0

Diploma Year 2 Bursary

Giảm 10% học phí khóa Diloma Year 2

Hoàn thành lớp 12 IELTS 5.5 no band 5.0

Diploma year 1 and PQP stage 1 Scholarship

Giảm 1000 AUD cho khóa Diploma

Giảm 2000 AUD cho khóa Dự bị Thạc Sĩ

Áp dụng cho tất cả học sinh quốc tế và đáp ứng các yêu cầu đầu vào khóa học

Pathway Merit Scholarship

Giảm 20 % toàn bộ khóa Bachelor

Dựa trên điểm Foundation và Diploma

International Master Scholarship

Giảm 20 % toàn năm nhất khóa Master

Đáp ứng các yêu cầu khóa học

 

3. Eynesbury College

Eynesbury College

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

Pathway Scholarship

Giảm 30% học phí khóa Foundation

Giảm 20% học phí khóa Diploma

Áp dụng HS Lớp 11 trở lên GPA 8.0

Áp dụng HS Lớp 12 trở lên GPA 6.0

English Scholarship

Giảm học phí TA

Áp dụng HS học khóa Diploma hoặc Bachelor

Progression Scholarship

Giảm up to 50% cho Found/ Dip và giảm 15% Bachelor

Áp dung khóa Foundation và Diploma vào đại học South Australia Uni

 

Giảm 310AUD/ tuần, giảm 15%-30% cho khóa Bachelor

Áp dụng cho khóa ELICOS,Foundation và Cử nhân của Flinder Uni

 

Giảm 5%-25% học phí khóa cử nhân 

Áp dụng khóa package của ĐH Adelaide

 

4. SAIBT

 

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

International Merit Scholarship

Giảm 15% học phí của 8 môn

Áp dụng khóa Diploma

Early Birth Bursary

2000 AUD

Đăng kí trước 2/2/2024

 

5. Deakin College- Deakin University

Deakin College

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

International Scholarship

Giảm 20% học phí khóa học

Áp dụng khóa Foundation Diploma

Progression Scholarship for STEM

Giảm 20% học phí khóa Cử nhân

Đạt 65% điểm Diploma thuộc STEM

 

6. Latrobe College – Latrobe University

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

Pathway Scholarship-Sydney Campus

Giảm20%-  30% học phí khóa Foundation, Diploma, Bachelor và Thạc Sĩ

Dựa trên điểm học tập của học sinh

Latrobe Melbourne Scholarship

Giảm 2000 AUD cho khóa TA

Giảm 10%-20% học phí khóa Foundation/ Dip

Đáp ứng yêu cầu đầu vào khóa học

Progression Scholarship

Giảm 15%-25% khóa Cử nhân cho học sinh học từ Fo

undation và Diploma lên 

Dựa trên điểm đạt được của Foundation và Dip

 

7. Western Sydney University

Western Sydney University

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

International Scholarship

3000-6000 AUD cho Bachelor và Master

Dựa trên điểm học tập của học sinh

EAP Scholarship

260 AUD/ tuần

Áp dụng cho tất cả học sinh quốc tế

Pathway Scholarship

Giảm 1000-3000 AUD cho Dip hoặc Foundation

Giảm 3000-6000 AUD cho Khóa Bachelor

Dựa trên điểm học tập của học sinh

 

8. UC College- University of Canberra

University of Canberra

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

English Scholarship

Giảm 15% học phí

Áp dụng cho package course 

Early Accepted Discount

2000 AUD

Áp dụng cho học sinh đăng kí sớm

Academic Merit Scholarship

4000 AUD

Áp dụng cho học sinh học Foundation/ Diploma

 

9. Griffith College- Griffith University

Griffith University

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

Progression Scholarship

Giảm 25% học phí khóa Bachelor

Dựa trên điểm GPA của Foundation hoặc Diploma

5000 AUD Scholarship

Giảm 5000 AUD cho Diploma, Foundation

Áp dụng cho học sinh đăng kí trước 31/01/2024

 

10. Taylor College- University of Sydney

University of Sydney

TÊN HỌC BỔNG

GIÁ TRỊ HỌC BỔNG

Ghi chú

Taylor College Sydney Award

Giảm 20% học phí khóa Dự bị Đại Học

Dựa trên điểm GPA 

Sydney International Student Award

Giảm 20% học phí khóa Đại Học

Viết luận và dựa trên điểm học tập của học sinh

 

Liên hệ ngay Sunrise Vietnam - Hotline/Zalo 0989 255 288 để được tư vấn miễn phí về du học Úc, lộ trình học tập và ngành học phù hợp.