Mục lục [ Ẩn ]

 

Bậc học

Các trường nổi bật

Giá trị học bổng

Điều kiện

DU HỌC ÚC BẬC ĐẠI HỌC

Blue Mountains School

30% toàn bộ khóa học cử nhân

IELTS: 5.5

GPA: 7.0

Bài luận xin học bổng

Queensland University of Technology

25% toàn bộ khóa học cử nhân

IELTS: 6.0

GPA>=8,5

Tốt nghiệp trường chuyên

DU HỌC ÚC BẬC PTTH  + DỰ BỊ

Eynesbury College

50% PTTH + Dự bị

GPA >=8.5 

IELTS: 5.5

Phỏng vấn với trường

Aquinas College

25% College

GPA >=8.5

IELTS: 6.5