Tìm ngành học yêu thích

Đào Vũ Thanh Phương

CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG - VIỆT NAM (Sunrise Vietnam)
 Sunrise Vietnam
Xếp hạng: 4 (2 bình chọn)

Khi học về F&B (Food and Beverage), bọn em được thực hành luôn sau khi học xong lý thuyết. Ở trường này thì quá trình học sẽ được thực hành hầu hết chứ không phải chỉ là học lý thuyết. Khi học những môn liên quan tới lý thuyết nhiều hơn thì bọn em học tại 1 phòng học lớn như giảng đường và bên ngoài được chuẩn bị sẵn bánh, trà, cafe,.... đây là một điểm em rất thích ở trường này.

Xếp hạng: 4 (2 bình chọn)

Tìm ngành học yêu thích