Mục lục [ Ẩn ]

Danh sách một số học bổng các trường THPT tại Mỹ.

 

TrườngBangTổng Học phí (Học phí + Ăn ở)Học bổng AIEPSau học bổng
Archbishop John Carroll High SchoolPennsylvania$45,975$14,475$31,500
Archbishop Williams High SchoolMassachusetts$54,000$12,000$42,000
Archbishop Wood High SchoolPennsylvania$42,650$13,650$29,000
Bishop Hendricken High SchoolRhode Island$54,500$28,000$26,500
Cardinal O’Hara High SchoolPennsylvania$48,300$14,300$34,000
Cardinal Spellman High SchoolMassachusetts$49,000$12,000$37,000
Christian Heritage SchoolConnecticut$63,000$25,000$38,000
Dock Mennonite AcademyPennsylvania$54,900$13,900$41,000
Fairfield College Preparatory School Connecticut$65,000$28,000$37,000
Hamden Hall Country Day SchoolConnecticut$83,590$27,590$56,000
Harrisburg AcademyPennsylvania$59,200$13,200$46,000
Holy Cross High SchoolConnecticut$54,500$30,500$24,000
Holy Name Central Catholic JR/SR High SchoolMassachusetts$43,880$13,880$30,000
Holy Trinity Diocesan High SchoolNew York$53,000$11,000$42,000
Immaculate High School Connecticut$54,500$14,500$40,000
John F.Kennedy Catholic High SchoolNew York$54,000$11,000$43,000
Kingswood Oxford SchoolConnecticut$73,750$13,750$60,000
Lansdale Catholic High SchoolPennsylvania$43,900$13,900$30,000
Lauralton Hall Connecticut$65,997$27,997$38,000
Lawrence Woodmere AcademyNew York$73,250$8,250$65,000
Lowell Catholic SchoolMassachusetts$53,100$14,100$39,000
Malden Catholic High SchoolMassachusetts$54,000$14,000$40,000
Matignon High SchoolMassachusetts$53,575$11,575$42,000
Mercy High School Connecticut$51,445$14,445$37,000
Moses Brown SchoolRhode Island$79,365$28,000$51,365
Mount Saint Charles AcademyRhode Island$56,000$28,000$28,000
Notre Dame High SchoolConnecticut$58,600$27,600$31,000
Notre Dame High School.FairfieldConnecticut$58,000$28,000$30,000
Pingree SchoolMassachusetts$75,500$11,500$64,000
Pioneer Valley Christian AcademyMassachusetts$58,500$14,500$44,000
Pope Francis High SchoolMassachusetts$51,875$13,875$38,000
Pope John Paul II High SchoolPennsylvania$42,000$14,000$28,000
Providence Country Day SchoolRhode Island$78,500$28,000$50,500
Rocky Hill Country Day SchoolRhode Island$81,350$28,000$53,350
Sacred Heart Academy  Connecticut$57,500$27,500$30,000
Sacred Heart SchoolMassachusetts$52,225$12,225$40,000
Saint Bernard SchoolConnecticut$55,500$14,500$41,000
Saint John’s High SchoolMassachusetts$49,145$12,145$37,000
Saint Joseph Preparatory High SchoolMassachusetts$55,800$11,800$44,000
Saint Mary's High SchoolNew York$51,265$11,265$40,000
St. Joseph High SchoolConnecticut$57,300$27,300$30,000
St. Joseph's Preparatory SchoolPennsylvania$56,000$14,000$42,000
St. Mary Academy Bay ViewRhode Island$58,000$28,000$30,000
St. Paul Catholic High SchoolConnecticut$47,250$14,250$33,000
St. PeterMarian Junior Senior High SchoolMassachusetts$45,050$14,050$31,000
The Wheeler SchoolRhode Island$76,350$28,000$48,350
The Williams SchoolConnecticut$68,500$13,500$55,000
Trinity Catholic High SchoolConnecticut$51,760$14,760$37,000
Waring SchoolMassachusetts$67,900$10,900$57,000
Watkinson School Connecticut$73,700$13,700$60,000
Whitinsville Christian SchoolMassachusetts$60,800$11,800$49,000
Wooster SchoolConnecticut$71,500$13,500$58,000
Xavier High School Connecticut$48,640$14,640$34,000

 

Chi tiết về học bổng vui lòng liên hệ tư vấn viên Sunrise Vietnam.