Tìm ngành học yêu thích

Trường đại học Monash tại Úc

Trường đại học Monash tại Úc

Úc
Úc

Trường đại học Monash tại Úc

 Melbourne, Victoria
 • #57 TGThe Ranking
 • Average fees (USD)
 • Total students

Kwantlen Polytechnic University

Kwantlen Polytechnic University

Canada
Canada

Kwantlen Polytechnic University

 Metro Vancouver, British Columbia
 • #The Ranking
 • Average fees (USD)
 • Total students

Auckland University of Technology

Auckland University of Technology

New Zealand
New Zealand

Auckland University of Technology

 
 
 • #The Ranking
 • Average fees (USD)
 • Total students

B.H.M.S - Business and Hotel Management School

B.H.M.S - Business and Hotel Management School

Thụy Sỹ
Thụy Sỹ

B.H.M.S - Business and Hotel Management School

 Lucerne, Thụy Sĩ
 • #The Ranking
 • Average fees (USD)
 • Total students

HTMi - Hotel and Tourism Management Institute

HTMi - Hotel and Tourism Management Institute

Thụy Sỹ
Thụy Sỹ

HTMi - Hotel and Tourism Management Institute

 Hotel Campus Mariental Panorama Marientalweg 3, Soerenberg 6174 Canton Lucern Switzerland
 • #The Ranking
 • Average fees (USD)
 • Total students

University of Northampton

University of Northampton

Anh
Anh

University of Northampton

 Waterside Campus, University Drive, Northampton, UK
 • #The Ranking
 • Average fees (USD)
 • Total students
Subscribe to Quản lý khách sạn, nhà hàng