Victoria university

Ngày 8/9/2023, Victoria University đã chính thức công bố về campus đầu tiên tại Brisbane thông qua tất cả các kênh báo chí truyền thông. Đây được xem là một bước tiến mới cho sự hợp tác giữa Victoria University và ECA sau thành công của campus Sydney trong 15 năm qua.