Mục lục [ Ẩn ]

Sunrise Vietnam vui mừng chia sẻ chương trình học bổng mới từ La Trobe College Úc dành cho sinh viên Việt Nam khi nhập học một trong các khóa học Diploma chuyển tiếp lên năm hai Đại học của trường. 

 

Học bổng La Trobe

 

Học bổng Diploma từ La Trobe College Australia và Chính Phủ Tiểu Bang Victoria

Sinh viên Việt Nam học tại La Trobe College Australia sẽ nhận được học bổng 20% Diploma Excellence kèm với học bổng của Chính Phủ Tiểu Bang Victoria. Ngoài ra, sinh viên có thể nhận thêm học bổng chuyển tiếp cho bậc học Cử Nhân dựa trên điểm trung bình của khóa học Diploma ở La Trobe College Australia.

Như vậy, sinh viên đạt điều kiện có thể nhận tới ba chương trình học bổng từ trường.

Dưới đây là điều kiện của mỗi học bổng.

 

Học bổng 20% Diploma Excellence

  • Trị giá 20% tổng học phí khóa Diploma;
  • Sinh viên phải là công dân Việt Nam và hiện đang sinh sống tại Việt Nam;
  • Sinh viên nhập học khóa Diploma vào tháng 10 năm 2021 hoặc tháng 2 năm 2022 tại học xá Melbourne.

 

Học bổng La Trobe

 

Học bổng Chính Phủ Tiểu Bang Victoria

Học bổng ca Chính PhTiu Bang Victoria 2,500 Đô la Úcsđược trao sau khi nhập học ka Diploma. Ứng viên phải đáp ứng điều kiện sau:

  • Là sinh viên quốc tế mới của La Trobe College Australia;
  • Nhập học trực tuyến chương trình Diploma của La Trobe College Australia vào tháng 10 năm 2021 hoặc kỳ nhập học tháng 2; tháng 6; tháng 10 năm 2022;
  • Hoàn thành chương trình Diploma tại La Trobe College Australia và nhập học chương  trình Cử Nhân tại Đại học La Trobe từ đầu năm 2022 đến tháng 7 năm 2023.

Hai gói học bổng trên có giới hạn và sẽ được trao cho sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học sớm nhất. Để biết thêm điều kiện chi tiết học bổng, liên hệ Sunrise Vietnam.

 

Học bổng La Trobe

 

Học bổng chuyển tiếp lên Đại Học La Trobe

Ngoài học bổng 20% Diploma Excellencehọc bổng từ Chính Phủ Tiểu Bang Victoria, sinh viên hoàn thành chương  trình Diploma có thể đủ điều kiện để được giảm tới 30% học phí trong suốt thời gian học bậc Cử Nhân.

 

Ví dụ: Học phí 2021 Diploma of Business + Bachelor of Business trước và sau khi áp dụng học bổng

La Trobe College

 

Để biết thêm về chương trình học, điều kiện học bổng vui lòng liên hệ tư vấn viên Sunrise Vietnam.

 

Melbourne