Western Washington University (WWU) được thành lập năm 1893, là một trong 6 trường đại học công lập của bang Washington, Hoa Kì. WWU cung cấp nhiều bằng cử nhân và thạc sĩ. Đại học Western Washington luôn thuộc top-list các lựa chọn trường đại học của những bạn sinh viên trước quyết định du học đại học Mỹ.