Chương trình Thạc sĩ Khoa học về Giáo dục tại Trường Johns Hopkins School of Education là một trong những sự lựa chọn hàng đầu cho những người tìm kiếm sự phát triển chuyên môn và nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục. Chương trình chú trọng vào việc tập trung phát triển kỹ năng lãnh đạo và giải quyết vấn đề, giúp sinh viên trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực giáo dục.