Không chỉ nổi tiếng bởi những công trình kiến trúc độc đáo và bề dày lịch sử văn hóa lâu đời mà Anh Quốc còn được biết đến bởi sự thân thiện của con người cũng như chất lượng dịch vụ tuyệt vời. Tất cả những yếu tố trên đã tạo nền tảng cho quốc gia này phát triển mạnh ngành đào tạo về lĩnh vực du lịch khách sạn.