Trong những năm gần đây, nhóm chuyên ngành về Quản trị Du lịch, Khách sạn và Sự kiện được nhiều học sinh Việt Nam quan tâm hơn bao giờ hết. Để có thể trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực này, bạn cần có những kỹ năng làm việc nhất định trong việc kết hợp kiến thức và thực tế, cũng như phải bổ sung những kiến thức về Quan hệ công chúng và Marketing cho công việc này.