FIND YOUR FAVORITE LEARNING

Sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh vào Hoa Kỳ của tổng thống Trump không ảnh hưởng đến visa du học F-1, GLVH J1 và F-1 OPT

CÔNG TY TNHH THÁI DƯƠNG - VIỆT NAM (Sunrise Vietnam)
 Sunrise Vietnam
Ranking: 5 (1 voted)
Mục lục [ Ẩn ]

Vào ngày 22 tháng 6 năm 2020, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh vào Hoa Kỳ đối với thị thực định cư và không định cư do lo ngại nguy cơ lao động nước ngoài gây ra với thị trường lao động Mỹ trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

 

Sắc lệnh này bắt đầu có hiệu lực từ 12:01 phút sáng ngày 24 tháng 6 năm 2020 và kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 (có thể được gia hạn hoặc sửa đổi nếu cần thiết). Công dân Mỹ, thường trú dân, những người đã hoặc đang ở Mỹ và những người được cấp thị thực định cư và không định cư trước và vào ngày Tuyên bố này có hiệu lực sẽ không bị ảnh hưởng.

 

Sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh vào Hoa Kỳ của tổng thống Trump

 

Để giúp quý phụ huynh và các em học sinh yên tâm trong quá trình làm hồ sơ, cũng như các bạn sinh viên đang học tại Mỹ sắp xin chương trình thực tập OTP, Du học Sunrise Việt Nam trích dẫn bài phân tích của Trường Đại học Yale – Đại học Top 1 tại Mỹ về sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh của tổng thống Trump như sau:

 1. Sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh vào Mỹ áp dụng với các cá nhân chưa có thị thực hợp lệ và đang xin các loại thị thực không định cư sau đây:
 • H-1B hoặc H-2B và người phụ thuộc đi cùng.
 • Một số thị thực J nhất định (và người phụ thuộc đi cùng), bao gồm người nước ngoài tham gia thực tập, giảng dạy, hướng dẫn trại hè, tham gia chương trình Au pair hoặc chương trình du lịch kết hợp làm việc mùa hè)
 • Thị thực L và người phụ thuộc đi cùng.
 • KHÔNG bao gồm visa Giao lưu văn hóa J-1, nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh ngắn hạn, giáo sư, thực tập sinh hoặc các bác sĩ nước ngoài thuộc phân loại của ECFMG.

 

Sắc lệnh tạm dừng nhập cảnh vào Hoa Kỳ của tổng thống Trump

 

 1. Sắc lệnh trên không bao gồm:
 • Lao động có visa H-1B hiện đang ở Mỹ
 • Lao động có visa H-1B ngoài nước Mỹ nhưng đã có thị thực H-1B hợp lệ.
 • Lao động có visa H-1B đang xin mới visa H-1B, có tham gia nghiên cứu COVID-19 hoặc tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho bệnh nhân COVID-19.
 • Ứng viên tham gia chương trình trao đổi J-1 (và người phụ thuộc đi cùng) thuộc các loại sau: nghiên cứu sinh, nghiên cứu sinh ngắn hạn, giáo sư, thực tập sinh hoặc học sinh.

Ứng viên ở Mỹ có thể gia hạn thị thực J-1 nếu đáp ứng tất cả các yêu cầu khác.

Đối với các ứng viên không ở Mỹ, sắc lệnh này không ngăn cản việc xin thị thực J-1 sau khi lãnh sự quán Mỹ mở cửa trở lại.

 • Hồ sơ xin nhập cư trong nước Mỹ được Cơ quan Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) xử lý, ví dụ như chuyển sang visa H-1B, gia hạn visa H-1B hoặc nộp đơn đăng ký chương trình thực tập không bắt buộc OPT.
 • Cập nhật ngày 24 tháng 6 năm 2020: Theo các chuyên gia nhập cư của cả NAFSA: Hiệp hội các nhà giáo dục quốc tế và Hiệp hội Luật sư Di trú Hoa Kỳ, có hai trường hợp miễn trừ khác là:
 • Những người có thị thực Mỹ hợp lệ trong hộ chiếu của họ vào ngày 24 tháng 6 khi sắc lệnh có hiệu lực, bất kể họ có ở Mỹ hay không (xem lưu ý của NAFSA sau Phần 3).
 • Công dân Canada, vì họ không bắt buộc phải có thị thực (bao gồm cả việc người Canada nhập cảnh vào Mỹ với visa H-1B), cũng có thể được miễn trừ.

 

Đối với Sinh viên F-1 và F-1 OPT

Sắc lệnh này không bao gồm các hạn chế mới đối với sinh viên quốc tế hoặc sinh viên quốc tế tham gia chương trình thực tập không bắt buộc OPT.

 

Đối với thường trú dân Mỹ

 • Sắc lệnh ngày 22 tháng 6 kéo dài ngày hết hạn của sắc lệnh ngày 20 tháng 4 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, đình chỉ việc nhập cảnh của một số người nhập cư mới chưa có thị thực định cư được chấp thuận.
 • Thường trú nhân Mỹ hiện tại (chủ thẻ xanh) không bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh này. Ngoài ra, sắc lệnh không ảnh hưởng đến quá trình xin thẻ xanh đang được xử lý.  

 

Các biện pháp bổ sung

Sắc lệnh này yêu cầu các cơ quan chính phủ phải thực hiện các biện pháp trọng yếu để đảm bảo rằng những người đã được cấp, hoặc đang trong quá trình xin thị thực định cư EB-2, thị thực định cư EB-3 hoặc thị thực không định cư H-1B không làm ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người lao động Mỹ.

 

Ranking: 5 (1 voted)

FIND YOUR FAVORITE LEARNING

Bình luận

Liên hệ chuyên gia tư vấn du học

Talk to your Sunrisevietnam consultant today.

*
*
*
*
*
*

Sunrisevietnam is committed to not sharing your information with any third party:

(Optional)